دوشنبه 12 خرداد 1399

logo majlesi3

حضور آقای دکتر جعفری معاونت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه

به همراه آقای نصیری کارشناس مرکز بهداشت و درمان شهر مجلسی و دیگر کارشناسان این اداره در جلسه شورای اسلامی شهر علامه مجلسی(ره) و گفتگو پیرامون وضعیت خدمات رسانی مرکز بهداشت و درمان شهر

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29