دوشنبه 12 خرداد 1399

logo majlesi3

مسئول خدمات شهری شهرداری مجلسی از

زنده گیری تعداد ۲۰ قلاده سگ و ارسال به مرکز نگهداری در هفته گذشته خبر داد و همچنین طرح جمع‌آوری سگ‌های ولگرد، با استفاده از اکیپ برای شناسایی سگ‌های ولگرد در مناطق شهر، رسیدگی به تماس‌های مردمی 137 و همچنین بحث آمارگیری در مناطق ، با استفاده از اکیپ سیار زنده گیری انجام می‌شود.

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29