شنبه 15 آذر 1399

logo majlesi3

هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی است .این روز با

هدف ترویج ایمنی و جلوگیری از حوادث در سطح کشور هم چنین یادآوری حماسه آفرینی ها و از خود گذشتگی های‌ آتش نشانان ایران اسلامی نامگذاری شده است. مردانی از جنس ایثار، شهامت و شهادت که آتش عشق خدمت به مردم در وجودشان زبانه می کشد تا آتش سوزان حوادث را در زندگی خاموش کنند.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آتش نشان فداکار مرحوم حسین محمدی، از خدمات و زحمات آتش نشانان خدوم و زحمتکش شهرداری مجلسی که با ازخود گذشتگی و ایثارِ جان خود همواره در مواجهه با خطر، با جسارت و شجاعت، برای نجات آسیب‌دیدگان تلاش کرده‌اند و با اثبات عملکرد خود به عنوان ناجیان مردم شهرمان همواره و در همه حال آماده خدمت و جانفشانی هستند، قدردانی نموده و امیدواریم که همواره پیروز، سلامت و سعاوتمند باشید.

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33