سه شنبه 3 مهر 1397

logo majlesi3

 

IMG 1420 

با توجه به پیش بینی خرید ماشین آلات خدماتی در بودجه مصوب سال 94

شهرداری مجلسی اقدام به خرید یک دستگاه وانت دو کابین کاپرا با هزینه ای بالغ بر 700.000.000 میلیون ریال از طریق سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان نمود که پس از تجهیز آن ، خودروی مذکور از تاریخ 94/12/20 عملیاتی شده و در امور مربوطه بکار گرفته شد.