سه شنبه 3 مهر 1397

logo majlesi3

 

 

شهرداری مجلسی به منظور جبران کلیه خسارات جانی و مالی

ناشی از خطرات احتمالی عملیات عمرانی ، زیربنائی ، خدماتی و... که تحت نظارت شهرداری انجام می شود ، از طریق سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان و از تاریخ 1395/2/1 به مدت یکسال و با اعتباری در حدود (30) میلیون ریال با شرکت بیمه دانا ، شهروندان گرامی را در برابر موارد زیر بیمه نمود:

• حوادث ناشی از سقوط درختان بر روی وسائط نقلیه ، منازل ، اماکن و افراد عبوری در صورتیکه شهرداری مسئول باشد.
• حوادث ناشی از سقوط افراد ، وسائط نقلیه در گودال ، کانال و ترانشه های حفاری شده که توسط شهرداری صورت گرفته باشد.
• حوادث مربوط به برق گرفتگی افراد از پایه های روشنائی ( پارکها )
• خسارات ناشی از آب افتادگی در منازل و واحدهای تجاری در صورتیکه شهرداری مقصر باشد.
• خسارات ناشی از مسمومیت افراد در اثر سمپاشی توسط شهرداری .
• خسارات جانی و مالی ناشی از عدم ریزش شن و نمک در معابر وپل ها هنگام بارش برف .
• اتفاقات ناشی از طعمه گذاری ومعدوم نمودن حیوانات مودی و ولگرد.
• خسارات ناشی از رفع سد معبر.
• خسارات ناشی از جلوگیری تخلیه ضایعات ساختمانی در مکانهای غیر مجاز.
• خسارات وارده به پارک ها یا اماکن مجاور پروژه در دست احداث شهرداری در هنگام انجام عملیات عمرانی.
• خسارات ناشی از عدم رفع خطر از دیوارها و طاقهای قدیمی ساختمانها.
• خسارات ناشی از سقوط اجسام از ارتفاعات و پشت بامهای ساختمانهای شهرداری بر روی اشخاص ثالث.
• خسارات ناشی از سقوط تابلوهای نصب شده توسط شهرداری.
استثنائات بیمه نامه:
• حوادث طبیعی مانند طوفان ، زلزله ، سیل و حوادثی از این قبیل که خارج از اختیارات و مسئولیتهای شهرداری می باشد.
• خسارات ناشی از مسئولیت پیمانکارانی که با شهرداری قرارداد دارند.
• خسارات ناشی از حفاریهای شرکت مخابرات ، سازمان آب و شرکت برق وپیمانکاران طرف قرارداد آنها .
• خسارات ناشی از تصادف وسائط نقلیه زمینی ، دریایی و یا هوایی.