دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

همزمان با روز شهرداری ودهیاری، شهرداری مجلسی

پس از پیگیری های متعدد از طریق استانداری اصفهان و سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور وبا پرداخت مبلغ 000/500/ 457 ریال معادل 50% قیمت ، یک دستگاه مینی لودر مدل LG 132 را خریداری نمود.
لازم به ذکر است ، مینی لودر با توجه به ابعاد کوچک می تواند درعملیات شهرسازی در معابرکوچک و باریک ، فضاهای سبز و جمع آوری زباله و نخاله های ساختمانی مورد استفاده قرارگیرد.