جمعه 28 تير 1398

logo majlesi3

همزمان با روز شهرداری ودهیاری، شهرداری مجلسی

پس از پیگیری های متعدد از طریق استانداری اصفهان و سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور وبا پرداخت مبلغ 000/500/ 457 ریال معادل 50% قیمت ، یک دستگاه مینی لودر مدل LG 132 را خریداری نمود.
لازم به ذکر است ، مینی لودر با توجه به ابعاد کوچک می تواند درعملیات شهرسازی در معابرکوچک و باریک ، فضاهای سبز و جمع آوری زباله و نخاله های ساختمانی مورد استفاده قرارگیرد.

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36