سه شنبه 3 مهر 1397

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

به منظور بهبود عبور و مرور و رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی

و برقراری انضباط ترافیکی ، شهرداری مجلسی پس از بررسی های انجام شده و کار کارشناسی معابر شهری اقدام به نصب تعداد 700 عدد تابلوعلائم راهنمائی و رانندگی و با هزینه ای بالغ بر2.300.000.000 ریال نموده است.