دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

به منظور بهبود عبور و مرور شهری خصوصاً در هنگام شب

و تاریکی هوا و ارتقاء زیبائی محیطی و ایجاد فضائی آرامش بخش و با نشاط ، شهرداری مجلسی اقدام به نورپردازی درختان بلوار ارم به طول 3000 متربه صورت رنگارنگ و با اعتباری بالغ بر 1.000.000.000 ریال نمود.