جمعه 28 تير 1398

logo majlesi3

به منظور بهبود عبور و مرور شهری خصوصاً در هنگام شب

و تاریکی هوا و ارتقاء زیبائی محیطی و ایجاد فضائی آرامش بخش و با نشاط ، شهرداری مجلسی اقدام به نورپردازی درختان بلوار ارم به طول 3000 متربه صورت رنگارنگ و با اعتباری بالغ بر 1.000.000.000 ریال نمود.

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36