جمعه 28 تير 1398

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به منظور افزایش نشاط و ایجاد محیط ایمن و استاندارد برای بازی کودکان

مجموعه قصر بازی به همراه کفپوش کامل محیط با هزینه ای در حدود 400.000.000 ریال از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه مصوب سال جاری شهرداری تهیه و در محل پارک ارم شهر مجلس نصب گردید.

 

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36