سه شنبه 30 مهر 1398

logo majlesi3

در روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 آقای مهندس موسوی شهردار مجلسی

به همراه مهندس مجیدی مدیر عامل محترم شرکت عمران و مهندس حقیقی عضو محترم هیئت مدیره شرکت عمران با حضور در دبستان پارسیان شهر مجلسی ، جشنواره فعالیت های پژوهشی دانش آموزان این دبستان را با نام جابر بن حیان افتتاح نموده و به توضیحات تک تک دانش آموزان شرکت کننده در این جشنواره توجه و تحقیقات آنان را تمجید نمودند.

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27