يكشنبه 25 آذر 1397

logo majlesi3

در روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۰جلسه ای با حضور

شهرداران شهرستانهای مبارکه، مجلسی، لنجان، نجف آباد و فلاورجان در دفتر ریاست اداره امور مالیاتی استان اصفهان تشکیل و در خصوص پیگیری مطالبات شهرداری ها و وضعیت مالی آنان در ایام پایانی سال ۹۶ بحث و گفتگو گردید.