دوشنبه 5 فروردين 1398

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با عنایت به جایگاه و ارزش نظافت در دین مبین اسلام و به منظور

فرهنگ سازی هرچه بیشتر و مشارکت شهروندان در حفظ نظافت و زیبائی محیط های شهری به عنوان محل زندگی خود، برنامه روز شهر پاک در آخرین جمعه سال جاری با حضور ، شهردار ، رییس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر، کارکنان ستادی و خدماتی شهرداری با پاکسازی قسمتی از جنگل های حاشیه جاده مبارکه - بروجن و نوار بند اطراف شهر از زباله ها اجراء گردید.
در این برنامه مهندس موسوی و مهندس آبرویی با تقدیر و تشکر از زحمات کارگران تنظیف ، فضای سبز و همچنین با بیان اهمیت نظافت و نگهداری از محیط زیست ، از کلیه شهروندان درخواست نمودند در حفظ و نگهداری هر چه بهتر محیط زیست شهرمان کوشا باشند.
امید است با فرهنگ سازی در زمینه حفاظت و مراقبت از محیط زیست شهری بیش از پیش بتوانیم در کاهش مشکلات آلودگی هوا و بحران های زیست محیطی توفیق یابیم.