دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

پیام شهردار ، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر مجلسی به مناسبت 7 اردیبهشت ماه روز ایمنی حمل و نقل


روز ملي ایمنی حمل و نقل بر پرچمداران صنعت ایمنی حمل و نقل و کوشندگان امانتدار و شب زنده داران جاده ها مبارک باد. این روز را به تمامی دست اندرکارانِ صنعت ایمنی حمل و نقل کشور که بی شک رسیدن به توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی در بخش ایمنی حمل و نقل در گرو همکاری و مساعی تلاشگران حوزه ایمنی حمل و نقل می باشد، تبریک می گوییم.