پنجشنبه 27 دي 1397

logo majlesi3

پس از بارش شدید باران در روز پنجشنبه و انتقال گل و لای توسط آب به سطح معابر و چهار راه های شهر، با تلاش های نیروهای خدمات شهری شهرداری در روزهای جمعه و شنبه معابر شهر تمیز و به حالت اول در آمد و همچنین مهندس موسوی شهردار مجلسی در پیامی از زحمات نیروهای خدمات شهری،  کلیه کارگران تنظیف ، فضای سبز و آتش نشانی که در این زمان بحران تلاش کردند تشکر و قدردانی نمود.

لازم به ذکر است که آبهای باران جمع شده در منابع خاکی توسط لوله و پمپ جهت استفاده به منبع آب فضای سبز منتقل گردید.