شنبه 4 خرداد 1398

logo majlesi3

پس از بارش شدید باران در روز پنجشنبه و انتقال گل و لای توسط آب به سطح معابر و چهار راه های شهر، با تلاش های نیروهای خدمات شهری شهرداری در روزهای جمعه و شنبه معابر شهر تمیز و به حالت اول در آمد و همچنین مهندس موسوی شهردار مجلسی در پیامی از زحمات نیروهای خدمات شهری،  کلیه کارگران تنظیف ، فضای سبز و آتش نشانی که در این زمان بحران تلاش کردند تشکر و قدردانی نمود.

لازم به ذکر است که آبهای باران جمع شده در منابع خاکی توسط لوله و پمپ جهت استفاده به منبع آب فضای سبز منتقل گردید.

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32