يكشنبه 25 آذر 1397

logo majlesi3

در روز یکشنبه مورخ 97/3/13 جلسه ای با حضورشهردار، مهندس کاظمی مدیرعامل سابق شرکت عمران شهر مجلسی ،اعضای شورای اسلامی شهر مجلسی در جهت استفاده از تجربیات ایشان در پیشبرد اهداف برگزار گردید.