دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مردم شهر مجلسی

همپا و همصدا با سایر هموطنان در اقصی نقاط کشور عزیزمان ایران و همراه با مسئولین محترم شهر و شهرستان مبارکه با راهپیمائی روز جهانی قدس ، ضمن تجدید عهد با آرمان های امام راحل و تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب و اعلام انزجار از سیاست های استکبار جهانی و اسرائیل خبیث ، ندای آزادی قدس شریف و سرزمین های اشغالی را سر داده و با بانگ الله اکبر و خامنه ای رهبر بر مفاد قطعنامه پایانی مراسم صحه گذاشته و مهر تأیید دیگری زدند.