دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

در روز سه شنبه مورخ 97/3/22 جلسه ای با حضور

امام جمعه محترم شهر مجلسی، شهردار، ریاست و اعضای شورای اسلامی ، مدیرعامل محترم شرکت عمران ، اعضای محترم هیئت مدیره شرکت عمران ،رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه و روسای هیئت های ورزشی شهرستان مبارکه و نمایندگان ورزشی شهر مجلسی در جهت پیشرفت امور ورزش و استفاده هرچه بهتر از ظرفیت های ورزشی شهر مجلسی برگزار گردید.