دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

در روز پنجشنبه مورخ 97/3/31 مصادف با شهادت دکتر چمران و روز بسیج استادان

مهندس موسوی شهردار مجلسی به همراه تعدادی از کارکنان شهرداری به مناسبت این روز با ریاست و استادان محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی دیدار نمودند.

        در طی این دیدار مراسم رونمائی از دستگاه تصفیه هوای خانگی که به همت دانشگاه آزاد اسلامی ساخته شده توسط شهردار و رییس دانشگاه آزاد انجام گرفت. در این مراسم دکتر کوشافر با ذکر اینکه این دستگاه قابلیت تصفیه هوای محیط های خانگی را تا حد استاندارد دارد ، کارایی این دستگاه را مشابه نمونه های خارجی اعلام و از نظر اقتصادی بسیار ارزانتر و به صرفه تر پیش بینی نمودند.