پنجشنبه 2 اسفند 1397

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

 

امروز سه شنبه مورخ 97/6/13 جلسه ای با پیگیری شهرداری مجلسی و حضور

مهندس موسوی شهردار ، آقای ترابی مدیر توسعه و تکامل منطقه ای مجتمع فولاد ، مهندس احمدپور ریاست محترم شورای اسلامی و آقای رحیمی نماینده محترم اداره راه و ترابری شهرستان مبارکه برگزار و در مورد ساماندهی ورودی شهر همچنین جاده مجلسی- مبارکه و ورودی فولاد بحث و گفتگو گردید.