پنجشنبه 2 اسفند 1397

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در روز چهارشنبه مورخ 97/7/18 جلسه ای با حضور

شهردار ، رییس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر مجلسی ، فرماندهی پاسگاه انتظامی شهر و مشاورین املاک شهر مجلسی برگزار ودر خصوص مسائل اجتماعی ، امنیتی مربوط به ساختمان های مسکونی شهر بحث و تبادل نظر گردید.