دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در روز چهارشنبه مورخ 97/7/25 جلسه گلریزان توسعه آموزشگاه ارمغان

با هدف گسترش فضای آموزشی با حضور معاونت محترم فرمانداری ، رییس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر مجلسی ،سرپرست محترم آموزش و پرورش شهرستان مبارکه ، مسئول محترم دفتر امام جمعه شهر ، انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه ارمغان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی ، شرکت عمران و شهرداری برگزار  و طی مراسمی کلنگ شروع این پروژه توسط مسئولین محترم حاضر زده شد.