دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

 

 

در روز چهارشنبه مورخ 97/8/9 جلسه ای با حضور

رییس و اعضای شورای اسلامی شهر مجلسی ، فرماندهی محترم پاسگاه انتظامی مجلسی، معاونت محترم شهرداری ، مسئول محترم خدمات شهری شهرداری و حضور مدیران آپارتمان های سطح شهر برگزار و در مورد امنیت ، مسائل اجتماعی و مشکلات موجود در این آپارتمان ها بحث و گفتگو گردید.