دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور نماینده محترم فرمانداری، شهرداری،رییس شورای اسلامی شهر ، شرکت عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی ، بسیج و بررسی مسائل و مشکلات شهر با محوریت آب راهها و سیل بندهای شهر مجلسی