دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

در روز پنجشنبه مورخ 97/9/1 به مناسبت گراميداشت هفته بسيج و هفته وحدت

همايش بزرگ دوچرخه سواري با حضور تعداد زيادي از نوجوانان و جوانان شهر مجلسي توسط شهرداري و شوراي اسلامي شهر ، شركت عمران، امور ورزش شهر مجلسي ،هيئت دوچرخه سواري شهرستان مباركه،پايگاه هاي بسيج، اداره ورزش و جوانان شهرستان مباركه برگزار گرديد.
در اين مراسم به قيد قرعه جوايز ارزنده اي به شركت كنندگان دراين همايش اهدا شد.