يكشنبه 26 خرداد 1398

logo majlesi3

در روز پنجشنبه مورخ 97/9/1 به مناسبت گراميداشت هفته بسيج و هفته وحدت

همايش بزرگ دوچرخه سواري با حضور تعداد زيادي از نوجوانان و جوانان شهر مجلسي توسط شهرداري و شوراي اسلامي شهر ، شركت عمران، امور ورزش شهر مجلسي ،هيئت دوچرخه سواري شهرستان مباركه،پايگاه هاي بسيج، اداره ورزش و جوانان شهرستان مباركه برگزار گرديد.
در اين مراسم به قيد قرعه جوايز ارزنده اي به شركت كنندگان دراين همايش اهدا شد.

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34