دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

در روز دوشنبه مورخ 97/9/5 مهندس موسوی شهردار به همراه

رییس شورای اسلامی شهر مجلسی ، مسئول دفتر امام جمعه، فرماندهی پایگاه بسیج شهید همت ، نماینده شرکت عمران شهر، نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی به مناسبت هفته بسیج وهفته وحدت به دیدارخانواده شهید مهدوی ، برادر بسیجی بیگی و برادر بسیجی سینایی فر رفته و از زحمات آنان قدردانی و تشکر نمودند.