يكشنبه 26 خرداد 1398

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

 

 

در روز سه شنبه مورخ 97/9/6 جلسه کمیته زیباسازی سیمای شهری شهرداری مجلسی با حضور مهندس موسوی شهردار ، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر مجلسی،معاون شهردار،مسئول خدمات شهری شهرداری ، مسئول فضای سبز شهرداری برگزار گردید.

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34