دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

 

 

در روز سه شنبه مورخ 97/9/6 جلسه کمیته زیباسازی سیمای شهری شهرداری مجلسی با حضور مهندس موسوی شهردار ، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر مجلسی،معاون شهردار،مسئول خدمات شهری شهرداری ، مسئول فضای سبز شهرداری برگزار گردید.