دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در روز دوشنبه مورخ 97/9/12 مهندس موسوی شهردار به همراه

رییس و اعضای شورای اسلامی شهر مجلسی و معاونت شهرداری به مناسبت روز معلول با خانواده قنبری دیدار و از زحمات نگهداری از دو معلول این خانواده قدردانی و تشکر نمودند.