دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در روز سه شنبه مورخ 97/9/13 جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر مجلسی

 

با حضور  شهردار ، بخشدار بخش مرکزی شهرستان مبارکه ، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر مجلسی ، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ، رییس انجمن کتابخانه های شهرستان مبارکه آموزش و پرورش ، شرکت عمران شهر مجلسی ، معاونت شهرداری برگزار و احکام اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شهر مجلسی اعطا گردید.