دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با پیگیری های مستمر شهرداری مجلسی در

مدت یکسال از وزارت کشور و استانداری اصفهان، رتبه شهرداری شهر مجلسی از رتبه 1 به رتبه 5 ارتقاء یافته که این مهم در آینده ای بسیار نزدیک تأثیرگزار و حائز اهمیت است.