دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

جشنواره شب یلدا توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر مجلسی در

آخرین روز پاییز و با حضور جناب آقای اعصارزادگان فرماندار محترم شهرستان مبارکه ، شهردار مجلسی ، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر مجلسی ، شورای اسلامی شهرستان مبارکه ، شرکت عمران، دفترامام جمعه شهر مجلسی و با استقبال پرشور و همه جانبه ی شهروندان گرامی برگزار گردید.