پنجشنبه 2 اسفند 1397

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در روز سه شنبه مورخ 97/11/16 طی مراسمی

در دبستان پارسیان شهر مجلسی با حضور رییس شورای اسلامی شهر ، معاونت شهرداری ، اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر مجلسی و جمعی از کارمندان شهرداری مجلسی از دانش آموزان دارنده اثر در جشنواره جابر این دبستان با اهداء لوح تقدیر و هدیه قدردانی گردید.