پنجشنبه 2 اسفند 1397

logo majlesi3

در روز 22 بهمن ماه شهروندان گرامی شهر مجلسی در حضوری بی سابقه

همپا و همصدا با سایر هموطنان در اقصی نقاط کشور عزیزمان ایران و همراه با مسئولین محترم شهر با راهپیمائی روز 22 بهمن ، ضمن تجدید عهد با آرمان های امام راحل و تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب و اعلام انزجار از سیاست های استکبار جهانی و اسرائیل خبیث  با بانگ الله اکبر و خامنه ای رهبر بر مفاد قطعنامه پایانی مراسم صحه گذاشته و مهر تأیید دیگری زدند.