چهارشنبه 18 تير 1399

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در راستای زیباسازی محیط شهری ، و اجرای ماده 92قانون شهرداریها

که نوشتن هر نوع مطلبی را بر روی دیوارهای شهر ممنوع کرده لذا نیروهای خدمات شهری شهرداری شهر علامه مجلسی(ره) اقدام به امحاء نمودن دیوار نویسی های سطح شهر نموده، از همشهریان گرامی درخواست میگردد جهت انجام تبلیغات خود به شهرداری مراجعه و در محل های مجاز نسبت به نصب بنر و یا الصاق آن برابر مقررات شهرداری اقدام نمایند.

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27