چهارشنبه 18 تير 1399

logo majlesi3

بخشش و انفاق از خصلت‌های والای انسانی است که موجب ایجاد

الفت و همدلی در میان انسانها می‌شود. امامان معصوم(ع) جملگی در کنار سایر خصلت‌های اخلاقی و انسانی که داشتند به جود و بخشندگی نیز معروف بودند که امام حسن(ع) در میان آن بزرگواران از این حیث از برجستگی و عظمت خاصی برخوردار است. این عید فرخنده در ماه مبارك رمضان فرصت گرانقدری برای ترویج فرهنگ الهی اكرام و مشاركت بیشتر نیكوكاران در امور خیریه و كمك به نیازمندان است.

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27