يكشنبه 18 خرداد 1399

logo majlesi3

بسمه تعالی
به استناد نامه شماره ۲۰/۳۲/۲۹۹۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۶ مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استان اصفهان شروع ثبت نام آزمون استخدامی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداریهای استان اصفهان روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ از طریق مراجعه به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir
آغاز می گردد. لذا به اطلاع همشهریان محترم می رساند جهت ثبت نام اینترنتی به سایت مذکور مراجعه و نسبت به انتخاب رشته شغلی مرتبط با رشته تحصیلی که در شرایط احراز مشاغل اعلام شده اقدام نمایند.

آخرین اخبار

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29