دوشنبه 1 مهر 1398

logo majlesi3

بسمه تعالی
به استناد نامه شماره ۲۰/۳۲/۲۹۹۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۶ مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استان اصفهان شروع ثبت نام آزمون استخدامی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداریهای استان اصفهان روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ از طریق مراجعه به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir
آغاز می گردد. لذا به اطلاع همشهریان محترم می رساند جهت ثبت نام اینترنتی به سایت مذکور مراجعه و نسبت به انتخاب رشته شغلی مرتبط با رشته تحصیلی که در شرایط احراز مشاغل اعلام شده اقدام نمایند.

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25