يكشنبه 4 اسفند 1398

logo majlesi3

آگهی فراخوان

شهرداری مجلسی به استناد ماده 6 دستورالعمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان به شماره 54901  مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۳ وزارت کشور و مصوبه کارگروه ماده 18 در نظر دارد امور مربوط به حمل و نقل دانش آموزان مدارس را به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ شرایط مربوط تا تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۳به شهرداری مجلسی مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر علامه مجلسی(ره)

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29