دوشنبه 12 خرداد 1399

logo majlesi3

توصیه‌هایی درباره‌‌ی سرویس مدارس

والدین حتماً از طریق یکی ازشرکت های ارایه کننده خدمات سرویس مدارس زیر نظر شهرداری و آموزش و پرورش نسبت به انتخاب سرویس مدرسه اقدام کنند.
رانندگان باید افراد بدون سوءپیشینه کیفری و عدم اعتیاد به موادمخدر و داروهای روان‌گردان باشند.
ظرفیت خودرو باید کاملاً رعایت شود بطوری که برای سواری با ظرفیت چهارنفر، نباید تعداد بیشتری برای جابجایی محول شود.
(روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مجلسی)

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29