سه شنبه 29 مهر 1399

logo majlesi3

امنیتی و انتظامی

الف)پاسگاه نيروي انتظامي :
ساختمان نيروي انتظامي توسط شركت عمران احداث و در اختيار اين نيرو قرار گرفت كه در حال حاضر مشغول خدمت رساني به شهروندان و مراجعه كنندگان مي باشد .

amniyati

 ب)پاسگاه پليس راه :
پاسگاه پليس راه مجلسي توسط نيروي انتظامي و با كمك هاي شركت عمران راه اندازي شده و به ارائه خدمات به مسافرين و ساكنين شهر مجلسي مي پردازند .
ج)انتظامات :
پيمانكار حفاظت فيزيكي شهر كه زير نظر واحد حراست شركت عمران وظيفه حفاظت از اراضي شهر ، ساختمانهاي شهر و شركت عمران را به عهده دارد .

entezamat

د)آتش نشاني :
آتش نشاني شهر تحت نظارت شركت عمران با يك دستگاه خودرو مجهز و پرسنل مجرب در حال خدمت رساني به شهروندان مي باشد . ساختمان جديد آتش نشاني با مساحت حدود 2500 متر مربع در بلوار ولايت در دست اجراء بوده كه ساختمان آشيانه آن به مساحت 450 متر مربع در مرحله سفت كاري مي باشد .

atashneshani

به نقل از : سایت شرکت عمران شهر جدید مجلسی

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61