دوشنبه 1 مهر 1398

logo majlesi3

حمل و نقل و معابر شهری

در حال حاضر وظيفه حمل و نقل ساكنين ،مسافرين و دانشجويان شهر مجلسي بوسيله خطوط اتوبوسراني و سواري هاي ويژه مسافربري و همچنين تاكسي تلفني هاي موجود در سطح شهر انجام مي گيرد كه عبارتند از :
الف ) اتوبوسهاي بين شهري اصفهان – مجلسي از پايانه مسافربري صفه
ب ) اتوبوسهاي واحد شهري در مسير مجلسي – مباركه
ج ) سواري هاي ويژه مسافربري
د) ( مترو ):
از برنامه هاي آتي اين مجموعه ارتباط ريلي اصفهان به مجلسي از طريق دو مسير ((اصفهان – فولادشهر – زرين شهر – مجلسي)) و ((اصفهان – بهارستان – مباركه – مجلسي)) است كه در شوراي ترافيك كشور به تصويب رسيده و در حال حاضر طراحي مسير مترو به اتمام رسيده و عمليات اجرائي آن از طرف اصفهان به سمت شهر جديد مجلسي آغاز شده است .

به نقل از : سایت شرکت عمران شهر جدید مجلسی