سه شنبه 29 مهر 1399

logo majlesi3

دستگاه های مستقر در شهر

دواير دولتي : دواير دولتي كه در حال حاضر در شهر مجلسي مستقر شده و كليه امور مربوط به متقاضيان را انجام مي دهد عبارتند از :
الف ) شركت آب و فاضلاب:
شركت آب و فاضلاب تحت عنوان واحد آب بهاء در شركت عمران مستقر بوده و وظيفه فروش ونصب انشعابات آب و فاضلاب ، محاسبه و صدور قبوض آب بهاء ، محاسبه و صدور قبوض تسويه حساب و ... را انجام مي دهد .
ب)شركت مخابرات :
مركز مخابرات 2000 شماره اي كه قابليت افزايش تا 000ر20 شماره را داراست در حال بهره برداري مي باشد اين مركز از پيشرفته ترين مراكز مخابراتي موجود در كشور مي باشدو كليه خدمات آن شامل فروش امتياز خط تلفن – صدور قبوض تلفن – صدور قبوض تسويه حساب و .... به روز مي باشد .

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61