دوشنبه 1 مهر 1398

logo majlesi3

فرهنگی و آموزشی

الف ) مدارس
اين شهر در حال حاضر داراي دو باب مدرسه ابتدائي ، دو باب مدرسه راهنمائي و دو باب دبيرستان فعال مي باشد كه وظيفه تعليم و تعلم دانش آموزان اين شهر و روستاهاي همجوار را به عهده دارد . همچنين عمليات احداث پنج واحد ديگر در محله هاي هنر – سپهر – بلوارميرميران ( راهنمائي 6 كلاسه ) مدرسه ابتدائي 10 كلاسه و مدرسه راهنمائي 12 كلاسه در سايت 4 هكتاري مسكن مهر در حال تكميل مي باشد كه در آينده نزديك به بهره برداري خواهد رسيد .
ب ) دانشگاه آزاد اسلامي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علامه مجلسي با تعدادكل 4349 دانشجو در 7 رشته كارداني و 16 رشته كارشناسي و 3 رشته كارشناسي ارشد چهره فرهنگي خاصي به شهر بخشيده است .
ج ) كتابخانه عمومي :
در حاشيه كنگره بزرگداشت سيصدمين سال علامه مجلسي ، كتابخانه عمومي شهر افتتاح و از آن تاريخ به ارائه خدمات به شهروندان و دانشجويان مي پردازد در حال حاضر اين كتابخانه داراي بيش از 000ر10 جلد كتاب مي باشد . ساختمان جديد كتابخانه عمومي شهردر ميدان كوثر با مساحت 720 متر مربع در حال تكميل بوده و در آينده اي نزديك به بهره برداري مي رسد .
د ) ساختمان موزه :
اين مجموعه فرهنگي با قابليت نمايشگاهي و با زيربناي 370 متر مربع در طبقه فوقاني كتابخانه عمومي شهر در ميدان كوثر واقع شده و در مرحله نازك كاري مي باشد .