سه شنبه 29 مهر 1399

logo majlesi3

فضای سبز و بوستان

ايجاد و نگهداري فضاي سبز شامل 1106782 متر مربع كه در پارك هاي ارم – گلستان –فاز 4 هكتاري مسكن مهر – بلوارها ، معابر ومحله هاي شهر گسترده مي باشد. اين مجموعه شامل902146 متر مربع درختكاري ، 95431 متر مربع چمن و گلكاري و 109205 متر مربع پرچين مي باشد كه با عنايت به جمعيت ساكن موجود در شهر سرانه ناخالص فضاهاي سبز شهر مجلسي 250 متر مربع مي باشد كه 10 برابر استانداردهاي جهاني بوده و باعث انتخاب نام شهر سبز براي مجلسي گرديده است .

fazaye sabz

به نقل از : سایت شرکت عمران شهر جدید مجلسی

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61