سه شنبه 29 مهر 1399

logo majlesi3

شهرداری،ماهیت و وظایف

شهرداری و مدیریت شهری

در یک تعریف کلی مدیریت شهری به سیاست ها ، برنامه ها ، طرح ها و عملیاتی مربوط می شود که به موازات رشد جمعیت شهرها ، تضمین کننده دسترسی افراد به زیربناهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مسکن ، اشتغال و ... باشد.

در بیشتر نقاط جهان و عمدتاً در کشورهای غربی ، شهرداری معادل و مترادف مدیریت شهری است اما در ایران شهرداری ها جزئی از مدیریت شهری محسوب می شوند. به دیگر سخن در سایر کشورها ، وظائف سازمان هایی همچون ثبت احوال ، سند اسناد ، آموزش و پرورش ، نیروی انتظامی ، آب و فاضلاب ، گازرسانی ، برق رسانی و بسیاری از وظایف و اختیارات دیگر بر عهده شهرداری ها است ، حال آنکه در ایران هر یک از نهادهای مذکور به صورت سازمانی مستقل اداره می شوند.

تعریف شهرداری ؛

طبق ماده 1 قانون شهرداری ها ، در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر برسد ، باید شهرداری تشکیل شود.

شهرداری ، سازمانی عمومی و غیر دولتی (وبه عنوان جزئی از مدیریت کلان شهری) است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری و به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی ، بهداشت شهر و رفاه ساکنان تأسیس می شود. شهرداری نوعی سیستم اداره شهر است که دارای شخصیت حقوقی بوده ( ماده 3 قانون شهرداری ها) و از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است.

بودجه شهرداری ؛

بنابر ماده 65 قانون شهرداری ها و دهیاری ها هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از تصویب شورای شهر قابل اجرا می باشد. بودجه شهرداری تماماً از محل عوارض و درآمدهای مستمر و موقت تأمین می گردد و به شهرداری ها از صندوق ذخایر ارزی و بودجه های دولتی هیچگونه وجهی تعلق نمی گیرد. طبق ماده 73 قانون شهرداری ها و شوراها ، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید.

برخی وظایف اداره شهرداری؛

طبق ماده 55 قانون ، شهرداری ها مسئولیت های متعددی دارند که اهم وظائف اداره شهرداری به شرح ذیل است ؛

1-احداث خیابان ها و کوچه ها و میدان ها ، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین وضع شده.

2-    تنظیف ، نگه داری معابرو انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و قنوات و تأمین آب و روشنایی معابر.

3-    سد معابر عمومی و تصرف پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها ممنوع است و شهرداری مکلف به رفع آن می باشد.

4-    جلوگیری از تکدی گری و توسعه آموزش عمومی در این خصوص.

5-    رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته ، پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر عمومی و کوچه ها.

6-     برآورد و تنظیم بودجه و پیشنهاد برنامه های ساختمانی و اجرای آنها پس از تصویب شورای شهر.

7-    ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و نظم بخشیدن به آنها.

8-    احداث بناهای مورد نیاز عمومی مانند پارک ها و سرویس های بهداشتی عمومی .

9-    صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران.

10-   صدور پروانه ساخت برای ساختمان هایی که در محدوده شهر ساخته می شود.

11-   پیشنهاد برقراری یا تغییر عوارض شهری.

12-   آسفالت کردن کوچه ها و معابر عمومی و تعمیر و نگهداری آنها.

13-   اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر.

14-   جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین نماید.

15-   تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد .

16-وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و نظارت بر تابلوها و نصب تابلوی الصاق اعلانات و محو آگهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونه اقدامی که در حفظ نظلفت و زیبایی شهر موثر باشد.     

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61