چهارشنبه 12 آذر 1399

logo majlesi3

با توجه به نقش و اهمیت مطالعات و پژوهش های شهری در شناخت علمی مسائل و چالش های فراروی مدیریت شهری و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مسائل شهری و لزوم انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی و بهره گیری از توان و استعداد دانشجویان علاقمند به موضوعات حوزه مدیریت شهری ، شهرداری مجلسی از پایان نامه های تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در موضوعات زیر حمایت مالی می نماید.
1- ارائه راهکارهای افزایش مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری پارک ها و فضای سبز شهری.
2- مطالعه و طراحی شبکه آبرسانی فضای سبز با آب خام.
3- تهیه طرح جامع فضای سبز شهر.
4- ارائه راهکارهای افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند.
5- تهیه طرح های جامع مدیریت پسماند.
6- ساماندهی نما و منظر شهری و بررسی میزان مطابقت آنها با الگوهای ایرانی – اسلامی.
7- ساماندهی مبلمان شهری.
8- مقاوم سازی سازه های شهری با ملاحظات پدافند غیر عامل.
9- طرح جامع ایمنی و مدیریت بحران شهر.
10- افزایش کیفیت مدیریت عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات.
11- بهینه سازی مصرف انرژی در پروژه های شهری .
12- بررسی ارتباط بین مفهوم وقف و ارائه خدمات شهری.
13- ارتقاء کیفیت خدمات و مدیریت بهینه آرامستان شهر.
14- مدیریت و ساماندهی بازار روز.
15- ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری.
16- بررسی میزان مطابقت شرایط موجود معماری و شهرسازی شهر مجلسی با الگوهای ایرانی – اسلامی.
17- بررسی آسیب های مدل شهرسازی موجود و ارائه پیشنهادات برای طرح جامع شهرسازی.
18- تأثیر مدیریت شهری بر کاهش جرم و آسیب های اجتماعی.
19- طراحی شهر دوستدار کودک.
20- طرح راهبردی شهر cds
21- سنجش عمر مفید سازه های عمومی شهری و ارائه روش های فنی – اقتصادی برای افزایش طول عمر آنها.
22- ساماندهی ترافیک و بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی شهر.
23- بررسی موانع ساختاری در جذب و توسعه صنعت گردشگری منطقه.

                                                                                                              روابط عمومی شهرداری مجلسی