جمعه 28 تير 1398

logo majlesi3

واحدهای شهرداری

کارشناس شهرسازی

نام : مهرزاد           نام خانوادگی : ایرانپور

نام پدر : بهرام

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی :مهندسی عمران

محل اخذ مدرک : دانشگاه کاشان

مدیر کانون فرهنگی بهشت

نام : نرگس            نام خانوادگی : علی آبادی

نام پدر : نعمت الله

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی :مهندسی صنایع

محل اخذ مدرک : دانشگاه فرزانگان فولاد شهر

مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی

    نام : محمدرضا      نام خانوادگی : نیازی

    نام پدر : عزت الله

    آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس

    رشته تحصیلی :ایمنی و بهداشت

    محل اخذ مدرک : دانشگاه علمی کاربردی واحد مبارکه

مسئول امور فنی و عمرانی

نام : امیر  نام خانوادگی : انالوئی

نام پدر : خلیل الله

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی :عمران

محل اخذ مدرک :دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

مسئول امور مالی

    نام : فاطمه       نام خانوادگی : سلیمی نژاد

    نام پدر : علی محمد

    آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

    رشته تحصیلی :حسابداری

    محل اخذ مدرک : دانشگاه پیام نور واحد ابوموسی